Het Prinses Máxima Centrum

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie is in mei 2018 geopend en behandelt vanaf dat moment alle kinderen met kanker uit heel Nederland en heeft als missie: ieder kind met kanker genezen met optimale kwaliteit van leven.


Urgentie

In Nederland wordt jaarlijks bij ongeveer 600 kinderen de diagnose kanker gesteld en op dit moment overlijdt nog steeds 1 op de 4 kinderen aan deze vreselijke ziekte. Ondanks het feit dat de kans op genezing voor kinderen met kanker enorm is gestegen, is het nog steeds de meest voorkomende doodsoorzaak onder kinderen. Daarnaast hebben veel kinderen die genezen, later in hun leven last van ernstige gevolgen van de behandeling. Daarom hebben kinderen met kanker uiterst gespecialiseerde zorg nodig met behulp van de nieuwste technieken, waar zij hun leven lang profijt van zullen hebben. En dat is wat het Prinses Máxima Centrum biedt.


Aanpak

Het ambitieniveau van het Máxima is hoog, zo snel mogelijk zo veel mogelijk kinderen en adolescenten met kanker genezen met behoud van kwaliteit van leven, zodat zij zo goed mogelijk hun plaats in de maatschappij kunnen vinden. Om dit te realiseren is in het Prinses Máxima Centrum de bundeling van kennis en expertise van kinderoncologische zorg én research essentieel, dat maakt het verschil. Het is een cruciale stap voorwaarts, zodat elk kind met kanker de beste behandeling op maat krijgt en nog belangrijker: een verhoogde kans op overleving. Het Prinses Máxima Centrum krijgt door deze aanpak een plek in de wereldwijde top vijf van kinderoncologische centra en is het grootste kinderkankercentrum van Europa.

 

Kernwaarden

Wie in het Prinses Máxima Centrum rondloopt, ervaart het: hier is een grote bezieling voelbaar, een passie om het beste van het beste te doen, top te presteren, voor kinderen met kanker en de mensen om hen heen. Alle medewerkers – van specialisten tot verpleegkundigen, en van de kok tot de vrijwilliger – willen excelleren en vanuit hun hart heel dicht bij de kinderen staan om ze te helpen. Het is dan ook niet voor niets dat onze kernwaarden luiden:

  • Grensverleggend
  • Gepassioneerd

De kernwaarden vormen de kortst mogelijke samenvatting van waar het Prinses Máxima Centrum voor staat: we gaan verder dan anderen ooit gegaan zijn, en we doen dat met hart en ziel.

Het Prinses Maxima Centrum en de Stichting Kinderleukemie Nederland

De Stichting Kinderleukemie Nederland heeft in november 2020 een bedrag van € 20.000 ter beschikking gesteld aan het Prinses Maxima Centrum, voor een project wat erg belangrijk is binnen het Prinses Maxima Centrum.
Het gaat om een onderzoek naar de behandeling van kinderen met Acute Lymfatische Leukemie (ALL). Het Prinses Máxima Centrum wil een aantal innovatieve onderzoeken mogelijk maken en daarvoor hebben zij een aanvraag gedaan voor steun vanuit de Europese Unie. De EU heeft als ‘eis’ dat er uit de markt co-financiering komt voor deze onderzoeken. Vanuit de Prinses Máxima Centrum Foundation heeft de co-financiering kunnen realiseren dankzij de steun van Stichting Kinderleukemie Nederland.

ALL

Het verwijderen van het aminozuur asparagine uit het bloed, gebruik makend van het enzym-geneesmiddel asparaginase, is zeer effectief bij het doden van leukemie cellen. Asparaginase therapie is dan ook een hoeksteen in de behandeling van Acute Lymfatische Leukemie (ALL) bij kinderen. In tegenstelling tot klassieke chemotherapie, veroorzaakt asparaginase geen DNA schade.  Deze schade, die optreedt tijdens de behandeling, is de belangrijkste oorzaak van zogenaamde ‘late-effecten’ die op latere leeftijd gezien worden bij veel ex-kanker patiënten.  Vanwege de relatief geringe bijwerkingen staan nieuwe aminozuur depletie therapieën de laatste jaren in de belangstelling. Zo wordt bijvoorbeeld op dit moment in het Prinses Maxima Centrum al de bruikbaarheid van een vergelijkbaar middel, het enzym arginase,  wat een ander aminozuur (arginine) afbreekt, onderzocht. Bij solide tumoren wordt pre-klinisch onderzoek gedaan naar hoe depletie van het aminozuur methionine kan bijdragen aan de behandeling.

Een groep binnen het Prinses Maxima Centrum heeft recent ontdekt dat ibrutinib, een medicijn dat al gebruikt wordt bij de behandeling van andere vormen van bloedkanker, het effect van asparaginase therapie sterk verhoogt. Zij zien zowel in weefselkweek modellen als bij studies in muizen dat deze combinatie therapie veel effectiever is dan wanneer deze twee medicijnen apart worden gegeven. Zij noemen dit een synergistische medicijn combinatie.

Het doel van dit project is om nieuwe aminozuur therapieën te ontwikkelen en om, net als bij asparaginase en ibrutinib, synergistische medicijn combinaties te ontwikkelen die effectiever zijn dan elk van de twee behandelingen afzonderlijk. Wij verwachten dat het ontwikkelen van dergelijke therapieën kan leiden tot een nog effectievere behandeling van ALL, waarbij het gebruik van ‘klassieke’ chemotherapie, die zoals gezegd veel DNA schade geeft, verder kan worden teruggebracht.

Op dit moment overleeft al ongeveer 90% van alle kinderen met ALL, maar door de intensieve en langdurige behandeling worden na genezing van de patiënt vaak ‘late effecten’ gezien zoals hartschade, infertiliteit of andere aandoeningen, die de kwaliteit van leven negatief beïnvloeden. Het Prinses Maxima Centrum verwacht dat nieuwe, mildere aminozuur depletie therapieën hen in staat zullen stellen het gebruik van chemotherapie die DNA schade veroorzaakt verder te kunnen beperken, zodat late effecten ook minder zullen optreden

De Stichting Kinderleukemie Nederland hoopt dat met de donatie van € 20.000 het onderzoek goed kan worden uitgevoerd en dat er met de resultaten in de toekomst verbetering mogelijk is.