Wat is kinderleukemie?

Leukemie is een ernstige aandoening. Het behoort tot de groep van de bloedkankers. Dat wil zeggen dat er sprake is van een tumor die uitgaat van een bepaald type cellen in het bloed, namelijk de witte bloedcellen. Bij leukemie vermenigvuldigen de witte bloedcellen zich ongecontroleerd en in de verkeerde richting. Hierdoor verstoren zij de normale samenstelling van het bloed. Leukemie word ook wel bloedkanker genoemd, omdat het gaat om kwaadaardige woekering van cellen, in dit geval bloedcellen. De ziekte begint in het beenmerg en andere bloedvormende organen, maar kan zich uitbreiden. Niet behandelen leidt tot een dodelijke storing in de samenstelling van het bloed, een ernstige bloeding of zware ontsteking.

Leukemie kan op iedere leeftijd beginnen. In Nederland komen er per jaar zo’n 500 tot 600 nieuwe gevallen bij van kinderen met kanker. Ongeveer 25% daarvan heeft leukemie. Stichting Kinderleukemie Nederland probeert zich in te zetten voor de jonge groep die deze aandoening hebben. Hierbij valt te denken aan allerlei leuke activiteiten die worden georganiseerd (zoals de kinderen verrassen met hun idool of een andere wens van hen uit laten komen), maar wij proberen ook zoveel mogelijk steun te bieden aan de kinderen en hun families bij het herstel. Dit doen we onder andere door de kinderen en families in contact te brengen met lotgenoten, zodat zij ervaringen kunnen uitwisselen en steun aan elkaar kunnen bieden. Wij kijken in eerste instantie naar het kind zelf, maar er wordt ook gekeken naar de rest van het gezin, aangezien zo´n gebeurtenis het hele gezin raakt. Denk maar eens aan de broertjes en zusjes van het kind dat leukemie heeft, ook voor die kinderen verandert hun leven ineens. En ook die kinderen probeert Kinderleukemie Nederland zo goed mogelijk op te vangen en te begeleiden.

Sinds 2010 heeft Stichting Kinderleukemie Nederland haar beleidsplan aangepast. Wij hebben nu als doel om jaarlijks minimaal een ziekenhuis te voorzien van nieuwe/verbeterde faciliteiten voor de kinderafdeling(en) van de desbetreffende ziekenhuizen. Denk hierbij aan nieuw spelmateriaal of aan de aankleding van deze kinderafdelingen. Gevolg is dus dat niet alleen deze zieke kinderen profijt hebben van de donatie, maar ook andere kinderen die langdurig in de ziekenhuizen moeten verblijven en kinderen die er in de toekomst nog terecht zullen komen. Ons eerste gerealiseerde project is het Jeroen Bosch Ziekenhuis geweest in ‘s-Hertogenbosch. Mede door onze donatie heeft dit nieuwe ziekenhuis straks een prachtige kinderafdeling inclusief genoeg vermaak en afleiding voor deze zieke kinderen.

Langdurige ziektes zoals leukemie, vragen heel veel doorzettingsvermogen en energie van een kind. De Stichting Kinderleukemie Nederland probeert ze deze stimulans te geven door ook voor hen iets terug te doen. En dit wordt juist mogelijk gemaakt door onze vrijwilligers, sponsors en donateurs!