Donatie: € 10.000,-

Radboud UMC, Amalia kinderziekenhuis

In het UMC St Radboud worden per jaar 100 nieuwe kinderen met kanker behandeld uit een grote regio. De reisafstanden tot het ziekenhuis kunnen tot ruim 1,5 uur zijn. De behandelperiode is vaak heel intensief en een grote belasting voor het hele gezin. Een goede communicatie met de direct betrokken hulpverleners en met het thuisfront is dan heel belangrijk.

Prinses Maxima ziekenhuis

€ 25.000,- gedoneerd

Jeroen bosch ziekenhuis

€ 10.000,- gedoneerd

Erasmus mc sophia kinderziekenhuis

€ 10.000,- gedoneerd

PATIENT ALS PARTNER

Vorig jaar is de afdeling kinderoncologie van het Radboud ziekenhuis samen met Radboud Reshape & Innovation Centre van start gegaan met een pilot om de communicatie en contactmogelijkheden met patiënten en ouders te optimaliseren. Ouders ervaren steun als ze controle ervaren en kunnen meedenken en meebepalen. Met behulp van een tablet (iPad), die aan ouders in bruikleen werd gegeven, werd met behulp van MSN direct contact mogelijk met de behandelend kinderoncoloog en/of  verpleegkundig specialist.

ERVARINGEN

De ouders waardeerden het snelle contact met hun eigen zorgprofessional die ze kenden en vertrouwden. Aangezien het contact plaats vond door communicatie via MSN, kon het gegeven antwoord rustig worden nagelezen en was het ook voor de partner ‘uit de eerste hand’ beschikbaar. Voor de zorgprofessionals bleek het contact efficiënter, het antwoord kon op een rustig moment worden gegeven, zonder dat men (telefonisch) werd gestoord tijdens andere werkzaamheden. De mogelijkheid van facetalk maakte dat het thuisfront in beeld zichtbaar was voor het opgenomen kind.

NIEUWE PLANNEN

Door deze positieve ervaringen hebben de beide afdelingen besloten dit project voort te zetten. Er zullen meer ouders en patiënten bij dit project worden betrokken. Daarnaast heeft deze pilot ook veel nieuwe ideeën opgeleverd, waarin heel graag een nieuwe inverstering wordt gedaan. Te denken valt aan videocontact (facetime) tussen behandelaars en ouders, ontwikkelen van roadmap waarin de gehele behandeling in een oogopslag voor ouders inzichtelijk/begrijpelijk is, met daarin betrouwbare informatie over ziektebeeld, behandeling, medicatie en bijwerkingen. Tevens zal het patiëntendossier voor ouders inzichtelijk zijn, waardoor ook de communicatie met de medebehandelaars geoptimaliseerd kan worden. Dat betekent dat er meer iPads nodig zijn.

STICHTING KINDERLEUKEMIE NEDERLAND EN HET RADBOUDZIEKENHUIS

De Stichting Kinderleukemie Nederland ondersteunt dit prachtige initiatief op de afdeling kinderoncologie van het Radboud Ziekenhuis met een donatie van €10.000,-

    Terug naar het overzicht met projecten
    Klik hier